Consumer Market Insight Manager

RESPONSIBILITIES REQUIREMENTS CONTACT INFORMATION Contact Name: Ms. Kim Hoa – Recruitment Consultant Contact Phone: 0919 843 488 Contact Email: ess@cxosearch.com

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.