Showcase

20 YEARS OF EXPERIENCE US HUMAN SUPPLY AND CONTRACT IN HUMAN RESOURCES

Dự án thầu nhân lực
FMCG
FMCG – Production Outsourcing Showcase

Client: The leading factory in producing, selling, manufacturing, processing and repairing equipments;importing and exporting cigarettes to Middle East, Africa, Southeast Asia,… Scope of

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.