Showcase

20 YEARS OF EXPERIENCE US HUMAN SUPPLY AND CONTRACT IN HUMAN RESOURCES

Agriculture
Agriculture – Production Outsourcing Showcase

Client: Multidisciplinary corporations including: real estate, retail, e-commerce, education, health, tourism, agriculture, automotive production … Scope of work: Production Outsourcing with full operation management.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.