Our Best HR Services

DỊCH VỤ THẦU NHÂN SỰ

STAFFING & OUTSOURCING

Save costs, increase flexibility, reduce risks of labor disputes thanks to advanced and unique HR technology solutions. 

PAYROLL MANAGEMENT

Providing professional payroll processing solutions, ensuring accuracy and efficiency based on HRBP and HR technology.

MASS RECRUITMENT

Providing large-scale recruitment services in a short time with a database of more than 100,000 candidates accumulated over 20 years.
 

HOW L&A CREATE VALUE FOR CUSTOMERS

DỮ LIỆU NHÂN SỰ ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

WORLD-CLASS HR DATABASE

The huge database accumulated from L & A’s operation and the collaboration with leading suppliers in the world help companies to easily set up own standards, have a benchmark to norms of the industries in the country and globally which ensure fairness, competitiveness, and smart strategy.

ADVANCED HR TECHNOLOGY

L & A builds itself and distributes exclusively many world-class advanced HR Technology platforms to increase productivity and quality, align people and system, promote transparency, and improve analytics and decision making.

CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI
MÔ HÌNH HRBP CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL HRBP MODEL

Positioning ourselves as HRBP for clients, our team ensures to deliver value and not just help to finish activities. We get to know your business properly to advise and provide full package services and reach KPIs aligned to your corporate strategy. We get to know your business properly to advise and provide full package services and reach KPIs aligned to your corporate strategy.

L&A's successful projects

Pharma – Employment Outsourcing showcase

Client: Multinational Pharmaceutical Group, 100.000+ employees, revenue breakdown in 2017 reached €35bn. Scope of work: Employment Outsourcing for Secondary Packaging Workshop, Warehouse and Office. Duration: Since

Dự án thầu nhân lực

FMCG – Production Outsourcing Showcase

Client: The leading factory in producing, selling, manufacturing, processing and repairing equipments;importing and exporting cigarettes to Middle East, Africa, Southeast Asia,… Scope of work: Packaged

Services – Employment Outsourcing Showcase

Client: A global leader in the field of testing, evaluation and certification services. Scope of work: Complete per-manhour production outsourcing including HR and operation management: QC

Agriculture – Production Outsourcing Showcase

Client: Multidisciplinary corporations including: real estate, retail, e-commerce, education, health, tourism, agriculture, automotive production … Scope of work: Production Outsourcing with full operation management. Duration: Since

KEY CLIENTS

OUR EXPERTS

Ms PHAM THI MY LE

Chair woman Le & Associates

Mr TRƯƠNG CHÍ DŨNG

Research & Development Director Le & Associates

Mr TRUONG BINH NGUYEN

Marketing director MBA University of Wales
(MDIS Singapore)

Mr TRẦN MẠNH TƯỞNG

Service Director Human Resources Contractor for Trade Division

Mr PHẠM XUÂN TÙNG

Service Director Image and data processing at NESSO

Our Values

PROJECTS
200 +

Domestic and international

DATA
100000 +

Candidates

STAFF
25989 +

All over the country

TAX PAYER
Top 50

In HCM City

FIRST BUSINESS IN VIETNAM

COMPANY

Obtained a work permit

ECOSYSTEM

Digital human resources solution

STRATEGIC PARTNERS

The top 5 HR outsourcing companies in engineering field in Japan Strategic shareholder of L & A.

Behavioral assessment for “Job Match – Culture Fit”

World-class leadership assessment platform and unique cross training of companion competencies for leaders L & A’s exclusive partner in Vietnam.

Technology solutions attract the right talents and develop enough capacity to achieve high efficiency and sustainability for businesses.

News & Events

HR knowledge base

HR News
How to Recruit Amid Bad PR

It is undeniable that communication-related or PR-related issues are always be considered as the most challenging dilemmas that facing almost companies from global corporations

See more

Phạm Thị Mỹ Lệ

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ là Chủ tịch HĐQT của L & A Holdings, chuyên đầu tư vào dịch vụ & công nghệ nhân sự, thương hiệu điển hình tại Việt Nam là L&A và Skale. Từ 2016, Công ty nhận vốn đầu tư thiểu số từ đối tác Open Up Group một tập đoàn top 5 về dịch vụ thuê ngoài nhân lực ở Nhật.

Trong 20 năm qua, Lệ đã góp phần vào tăng trưởng mạnh mẽ của công ty lên 26.000 nhân sự trên cả nước, triển khai hơn 200 dự án thành công mỗi năm cho khách hàng ở Việt Nam, Úc, Châu Âu, Nhật và Bắc Mỹ.

Là nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, Lệ đã tạo sức mạnh cạnh tranh bằng ứng dụng triệt để công nghệ nhân sự, kết hợp với năng lực quản lý dự án tích cực chủ động của đội ngũ HRBP, nhằm đưa ra giải pháp hữu hiệu, tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Bà Lệ là Cố vấn của Asia New Zealand Foundation; là Đại sứ của European Mentoring & Coaching Council (EMCC); là Người khởi xướng và là Cố vấn Chương trình SME Mentoring với một cộng đồng 16.000 doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam; Đồng sáng lập Hội Nữ Doanh nhân Tp. Hồ Chí Minh (HAWEE), Câu lạc bộ Doanh nhân 2030. Năm 2007, bà Lệ được chọn làm đại diện của Việt Nam trong chương trình “Phát triển Nữ lãnh đạo” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Lệ là Thủ khoa tại Việt Nam khóa CFO của CIMA năm 2016, cử nhân Kinh doanh Đại học Mở TP. HCM năm 1997 và là Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế năm 1994.

Trương Chí Dũng

Ông Trương Chí Dũng là Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty Giải pháp Vốn nhân lực Le & Associates (L & A). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và phụ trách các dự án về giáo dục, đào tạo.

Ông tốt nghiệp MBA chuyên ngành thương mại điện tử, chương trình đào tạo từ xa của Đại học Rushmore. Grand cayman, Cayman Islands (4/2001 – 1/2003), và tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Vật lý, Đại học Đà Lạt, Việt Nam, 1970-1974. Ông thông thạo Tiếng Việt, Anh và Pháp.

Trương Bình Nguyên (Hector)

Giám đốc Marketing 
MBA University of Wales (MDIS Singapore).

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, marketing trong ngành ô tô, linh kiện phụ tùng, may mặc, kinh doanh trực tuyến, F&B, thực phẩm & CNTT.

Trần Mạnh Tưởng

Giám đốc Dịch Vụ Thầu nhân lực Khối Thương Mại

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng

Giám đốc Dịch vụ Xử lý Hình Ảnh và số liệu tại NESSO

MBA, University of Wales
20 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ gia công toàn cầu. 8 năm quản lý và điều hành đơn vị kinh doanh liên quan tới dịch vụ gia công và công nghệ tại L&A.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, vận hành, quản lý dự án, và marketing trong lĩnh vực công nghệ cho doanh nghiệp và gia công hình ảnh cho thị trường thế giới.

Kinh nghiệm 20 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, vận hành dịch vụ, B2B Marketing, CNTT:
– Chiến lược: chiến lược phát triển kinh doanh, dự án phát triển kinh doanh mới, phân tích dự báo xu hướng ngành, nghiên cứu thị trường, chiến lược kinh doanh quốc tế, chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp.
– Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp: xây dựng và quản trị kế hoạch hoạt động doanh nghiệp, cấu trúc kinh doanh, sơ đồ tổ chức, qui trình nội bộ, quản trị dự án công nghệ.
– Marketing: chiến lược, thương hiệu, tiếp thị B2B.
– Công nghệ thông tin & Data Science: chiến lược, phát triển ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp. Data analytics, big data, machine learning.

Phạm Thị Mỹ Lệ

Ms. Phạm Thị Mỹ Lệ serves as the Chairwoman of the Board of Directors at L&A Holdings, specializing in human resources services and software technology. The primary brands in Vietnam under the company are L & A and SKALE. Since 2016, the company has received a minority investment from its partner, Open Up Group, a top 5 corporation in human resource outsourcing services in Japan.

Over the last two decades, Ms. Lệ has made a contribution to the company’s robust growth, expanding its workforce to 26,000 employees nationwide. The company carries out 200 projects annually for clients in Vietnam, Australia, Europe, Japan, and North America.

As a strategic-thinking leader, Ms. Lệ has created a competitive edge by extensively applying HR technology and the HRBP team’s proactive project management capabilities to deliver solutions and enhance customer’s performance.

Furthermore, Ms. Lệ holds the positions of Advisor at the Asia New Zealand Foundation, Ambassador of the European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Initiator and Advisor of the SME Mentoring Program, which supports a community of 16,000 startup entrepreneurs in Vietnam. She is also a Co-Founder of HAWEE (Ho Chi Minh City Women Executives and Entrepreneurs Association) and 2030 Businesspeople Club. In 2007, she was selected as the representative for Vietnam in the “Woman Leadership Mentoring Program” by the State Department of USA.

In 2016, Ms. Le attained the National Winner in Vietnam for the Strategic CFO course of CIMA. She holds a Bachelor degree in Business from the Open University of Ho Chi Minh City in 1997 and graduated as the valedictorian of English Teaching Faculty of Hue University of Pedagogy in 1994.

Trương Chí Dũng

Mr. Truong Chi Dung is the Director of Research & Development and also a member of the Board of Directors of Le & Associates Human Resources Solutions (L & A). He has more than 30 years of experience in managing and in charge of education and training projects.

He graduated with an MBA in e-commerce, a distance learning program from Rushmore University. Grand cayman, Cayman Islands (4/2001 – 1/2003), and graduated with a Bachelor of Science in Physics, Da Lat University, Vietnam, 1970-1974. He is fluent in Vietnamese, English and French.

Trương Bình Nguyên (Hector)

Marketing director 
MBA University of Wales (MDIS Singapore).

Over 15 years of experience in the fields of strategy, Marketing, IT & data science.
Experiencing business development, strategy, planning, marketing projects in the automotive industry, spare parts, apparel, online business, F&B, food & IT.

Trần Mạnh Tưởng

Director of Human Resources Contracting Service, Commercial Division

Phạm Xuân Tùng

Director of Data and Image Processing Services at NESSO

MBA, University of Wales
20 years in the field of information technology and global outsourcing services. 8 years of managing and operating a business unit related to outsourcing and technology services at L&A.
Experiencing business development, strategy, planning, operation, project management, and marketing projects in the field of technology for businesses and image processing for the world market.

20 years of experience in the fields of strategy, service operation, B2B Marketing, IT:
– Strategy: business development strategy, new business development project, industry trend analysis, market research, international business strategy, corporate culture transformation.
– Business operation plan: building and managing business operation plan, business structure, organization chart, internal processes, technology project management.
Marketing: strategy, branding, B2B marketing.
– Information Technology & Data Science: strategy, application development, database, business management information system. Data analytics, big data, machine learning.

To consent to the security of information in accordance with the Personal Data Protection and Processing Policy and continue to access L&A’s website, please press the “Agree” button.
facebook_messenger