Ebooks

Bàn chuyện nhân lực Tập 2

Tác giả: Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Ông Trần Sĩ Chương, Ông Ngô Đình Đức, Ông Trương Chí Dũng, Ông Trần Bằng Việt.

Bàn chuyện nhân lực 2 là ấn phẩm được xuất bản vào năm 2013, kỷ niệm 12 năm thành lập của Le & Associates (L & A). Cuốn sách nằm trong chuỗi ấn phẩm Bàn chuyện nhân lực, tập hợp các bài viết nhằm chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia công tác tại L & A.

Bàn chuyện nhân lực 2 mang lại một cái nhìn xuyên suốt, từ việc khai triển chiến lược doanh nghiệp xuống tầng quản lý hàng ngày như thế nào để mọi nỗ lực nhỏ nhất trong công ty cũng vun vào cho việc đạt được mục tiêu chiến lược, đến các thủ thuật quản lý con người, thu hút và phát triển nhân tài, một số nhận định về tối ưu hóa nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các chủ đề chính xoay quanh các nội dung trên bao gồm:

  • Chủ đề 1: Chiến lược nguồn nhân lực
  • Chủ đề 2: Quản lý nguồn nhân lực
  • Chủ đề 3: Phát triển nguồn nhân lực
  • Chủ đề 4: Những nhận định nguồn nhân lực

L & A xin gửi tặng miễn phí bản sách điện tử (Ebook PDF) của Bàn chuyện nhân lực 2 tới Quý Độc giả đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ L & A.

>>> Xem thêm: Sách Bàn chuyện nhân lực 3

Vui lòng điền thông tin để tải tài liệu

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Bàn chuyện nhân lực 2

Vui lòng điền thông tin để tải tài liệu

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.

Chúc mừng Quý Khách đăng ký nhận tài liệu thành công!

Quý khách vui lòng nhấn nút để tải tài liệu.
facebook_messenger