Dịch vụ phân tích nhu cầu đào tạo

Dịch vụ phân tích nhu cầu đào tạo

Kể từ tháng 1/2023, bộ phận phụ trách dịch vụ Đánh giá, Đào tạo và Tư vấn thuộc L&A chính thức sáp nhập vào SKALE với mục đích tối ưu dịch vụ dựa trên tri thức quản trị hơn 20 năm của L&A và công nghệ nhân sự tiên tiến của SKALE

Giá trị nổi bật cho khách hàng

Xác định nhu cầu đào tạo nhanh chóng, chính xác cho từng người ở từng vị trí và định lượng được kết quả sau đào tạo.

Điểm mạnh khác biệt

Kết hợp các phương án phỏng vấn trực tiếp với đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá năng lực hành vi trực tuyến cho từng người theo từng vị trí công việc cụ thể… để cá nhân hóa và sâu sát hơn với chuyên môn và môi trường làm việc.

Đối tác và công nghệ

SKALE Competence giúp xác định dễ dàng những năng lực và mức chuẩn cần thiết, khoảng lệch phải phát triển thêm nếu có, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu gia tăng hiệu quả làm việc từng người.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Quý doanh nghiệp cần tư vấn các dịch vụ nhân sự xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger