Blog nhân sự

Danh mục khung giá dịch vụ KCB không được BHYT chi trả năm 2017

Bộ Y tế vừa phát đi Công văn lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định khung giá của một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB công lập.

Lưu ý: Khung giá này không áp dụng đối với dịch vụ KCB tại các đơn vị sau:

– Trung tâm, cơ sở hạch toán độc lập do đơn vị sự nghiệp y tế công lập đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư thành lập để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội;

– Cơ sở KCB hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theoNghị quyết 93/NQ-CP năm 2014.

– Cơ sở KCB đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

 

Đính kèm bên dưới là Dự thảo Thông tư và Phụ lục khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB công lập.

Khung giá này sẽ bao gồm các chi phí sau: Chi phí trực tiếp (chi phí thuốc, dịch truyền, điện nước, duy tu, bảo dưỡng máy móc…) và Chi phí tiền lương (tiền lương và các khoản phụ cấp)

Khung giá này được thực hiện theo lộ trình từ 01/01/2017 – 30/6/2017 và từ 01/7/2017 trở đi.

 

Thông tư quy định khung giá của một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB công lập thay thế các văn bản sau:

– Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

– Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước;

– Thông tư 04/2013/TT-BYT ngày hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger