Blog nhân sự

Để có những nhân viên làm việc hết mình

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le & Associates

Trong bài báo “Engaged Managers, Engaged Employees”, Jathan Janove đề cập đến về hai kiểu nhà quản lý: nhà quản lý làm việc hết mình và nhà quản lý làm việc theo thủ tục định sẵn của doanh nghiệp. Qua đó phân tích về trách nhiệm của người quản lý với nhiệm vụ thay đổi thái độ làm việc của nhân viên mình ra sao. Chuyện làm sao để cháy hết mình cùng doanh nghiệp cung ứng nhân lực ngày nay không chỉ là mối bận tâm dành cho cấp nhân viên nữa mà còn phải xem xét ở mức độ cấp quản lý.

DN cung ứng nhân lực làm gì để có những NV làm việc hết mình
DN cung ứng nhân lực làm gì để có những NV làm việc hết mình

Jathan Janove kết luận rằng: ”Người quản lý làm việc theo thủ tục sẽ dẫn đến việc mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động bị thu hẹp thành một sự trao đổi đơn giản: “Tôi làm việc. Anh trả lương cho tôi.” Vấn đề nằm ở câu “Tôi làm việc”.

Do không hiểu hết tầm ảnh hưởng của công việc cung ứng nhân lực đảm nhiệm lên những người khác nên kiểu người quản lý làm theo thủ tục sẽ chỉ thực hiện công việc theo yêu cầu tối thiểu để hưởng đồng lương tương ứng.

Người quản lý làm theo thủ tục sẽ có xu hướng cát cứ, muốn mọi người biết công việc của anh ta quan trọng ra sao và, hơn nữa, công việc đó không thuộc vào phạm vi nào. Anh ta thường sẽ đẩy trách nhiệm ra xa khỏi mình bằng cách đổ lỗi cho người khác. Anh ta chỉ ra các sai lầm của người khác nhằm làm cho hình ảnh về anh ta sáng sủa hơn. Khi một người quản lý làm theo thủ tục nói là: “Tôi rất tiếc,” thì anh ta thường ngụ ý một lời xin lỗi bằng cách sẽ nói tiếp là “nhưng …”

Tương phản lại hình ảnh trên, một người quản lý hết mình cho công việc cung ứng nhân lực thì khác hẳn. Anh ta sẽ nói chuyện và hành động như thể mọi thất bại hoặc thành công của nhân viên chính là thất bại hoặc thành công của anh ta. Loại người quản lý này sẽ hỏi, “Mục tiêu, nhu cầu và ưu tiên của bạn là gì? Tôi có thể giúp giải quyết được chuyện gì không? Hoặc những câu tương tự như vậy. Do vậy, khi người quản lý muốn nhân viên mình chuyển từ thái độ làm việc chỉ theo thủ tục sang làm việc hết mình cho doanh nghiệp thì hãy bắt đầu từ chính mình: Từ bỏ lối làm việc chỉ theo thủ tục.

DN cung ứng nhân lực làm gì để có những NV làm việc hết mình

Các bước dấn thân

Nói về lý do, chứ không nói về cách làm. Người quản lý làm theo thủ tục nói với nhân viên những gì phải làm và cách làm. Còn người quản lý hết mình cho công việc sẽ tập trung vào nói lý do cần phải làm, để nhân viên biết sự cần thiết phải làm và sau đó mới là cách làm. Người quản lý hết mình cho công việc luôn tạo ra trước bức tranh tổng thể về các trách nhiệm công việc. Cách này làm cho công việc gắn với sứ mệnh của nhân viên.

Cung cấp thông tin rộng mở hơn. Thay vì chỉ cung cấp thông tin tối thiểu, người quản lý hết mình cho công việc xem việc cung cấp thông tin đầy đủ là tạo điều kiện làm việc tốt cho nhân viên. Và họ còn tư vấn giúp cho nhân viên trong việc tự ra các quyết định phù hợp.

DN cung ứng nhân lực làm gì để có những NV làm việc hết mình

Thừa nhận ngay giá trị. Nếu người quản lý làm theo thủ tục là kiểu người lấy mình làm trung tâm thì người quản lý hết mình cho công việc lại có xu hướng công nhận ngay các giá trị đóng góp của nhân viên khi nhân viên làm được việc. Họ sẽ chỉ ra hành vi của nhân viên, nêu ngay giá trị của nó và bày tỏ cám ơn sự đóng góp giá trị đó của nhân viên.

Hướng về tương lai. Người quản lý hết mình cho công việc luôn hướng về tương lai. Thay vì chỉ tìm cách đổ lỗi cho ai đó, thì họ tự hỏi bài học rút ra từ sai lầm hoặc tìm cách cải tiến công việc.

Thực hiện sự thay đổi

Thực hiện bốn ý nêu trên sẽ chuyển người quản lý đang làm theo thủ tục thành một người quản lý hết mình cho công việc. Theo đó nhà quản lý sẽ chuyển nhân viên của mình theo hướng hết mình cho công việc. Các nhân viên trước đó chỉ mới ở mức độ làm việc theo thủ tục sẽ ngày càng dấn thân hơn và ngày càng được việc hơn. Và đó là ý nghĩa của tầm quản lý được doanh nghiệp cung ứng nhân lực kỳ vọng đến.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger