Blog nhân sự

Chia sẻ kiến thức hiệu quả cho nhân viên

Những việc trên đều tốn chi phí, nhưng vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với chi phí cho vài người đi dự hội thảo hoặc đi đào tạo. Trong thực tế áp dụng, có những đề xuất như sau:

1. Khi đăng ký cho một nhân viên đi dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) thì đồng thời lên kế hoạch cho việc truyền đạt lại thông tin và kiến thức từ hội thảo (hoặc khóa đào tạo) cho những người ở nhà.

2. Cần nghiêm túc thực hiện quy định là người nào đã được dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) mà không chia sẻ thông tin, kiến thức như đã đề ra thì bị xử lý kỷ luật và không được cử đi dự các lần sau. Cũng nên dành cơ hội cho nhiều người được dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) để bảo đảm chính sách chia sẻ kiến thức không bị đứt đoạn hoặc không quá tập trung vào một vài người.

Phát triển lãnh đạo

3. Thiết lập quy trình truyền đạt kiến thức mới, trong đó người đã dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) phải có trách nhiệm báo cáo như thế nào và những người được chia sẻ thông tin cũng có trách nhiệm tiếp thu ra sao khi được mời nghe báo cáo.

4. Tổ chức khảo sát ý kiến để biết rõ việc truyền đạt lại kiến thức và thông tin được thực hiện hiệu quả ra sao và thường xuyên rút kinh nghiệm trong cách tổ chức truyền đạt lại. Những câu hỏi khảo sát có thể đi vào nhiều khía cạnh, ví dụ kiến thức được truyền đạt lại có giá trị không, có giúp cải tiến hiệu quả công việc hay hiệu suất làm việc không, người trình bày nên cải tiến việc trình bày theo hướng nào, nội dung được trình bày có nên là một chủ điểm đào tạo nội bộ trong tương lai hay không…

Trong trường hợp doanh nghiệp bố trí được vài người trực tiếp dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) thì ngoài việc mỗi người chịu trách nhiệm truyền đạt lại một vấn đề, nên để cho họ bình luận và phản biện lẫn nhau trong khi chia sẻ lại kiến thức mà họ đã thu nhận được, nhờ đó mà những người không trực tiếp dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) cũng hiểu được thấu đáo những kiến thức mới.

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le & Associates.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger