Software Developer

Software Developer

L&A, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam, đang tìm kiếm Software Developer.

IT Business Analyst

Tiếp nhận yêu cầu phát triển công nghệ từ các đơn vị nghiệp vụ và phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu.

Nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ và tư vấn nghiệp vụ nhanh các phương án sơ bộ.

Trao đổi và thu thập thông tin chi tiết yêu cầu từ các phòng ban, Phân tích và viết tài liệu yêu cầu người
dùng (URD), tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) để triển khai dự án hoặc hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

Kỹ sư kỹ thuật

TRÁCH NHIỆM – Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu sử dụng hơi, lắp đặt thiết bị nồi hơi công nghiệp.– Lập báo giá, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật.– Theo dõi tiến độ cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ phận kỹ thuật.– Giám sát dự án, sản […]

Phó giám đốc ô tô

TRÁCH NHIỆM* Công ty sẽ hỗ trợ chỗ ở, ăn trưa, tối khi làm việc tại Tỉnh Bình Thuận.+ Quản trị kinh doanh:– Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh showroom ô tô định kỳ theo chỉ tiêu chiến lược công ty giao.– Điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi của thị […]

Quản lý Kiểm toán Nội bộ

TRÁCH NHIỆM– Thực hiện và kiểm soát toàn bộ chu trình kiểm toán bao gồm quản lý rủi ro và quản lý kiểm soát đối với hiệu quả hoạt động, độ tin cậy tài chính và tuân thủ tất cả các chỉ thị và quy định hiện hành;– Xác định phạm vi kiểm toán nội […]

Giám đốc nghiên cứu thị trường người tiêu dùng

TRÁCH NHIỆM– Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các chương trình, hoạt động nghiên cứu người tiêu dùng, thị trường theo quy định, tiêu chuẩn của công ty nhằm đưa ra định hướng phát triển sản phẩm, kênh phân phối ngắn hạn và dài hạn của nhãn hàng và công ty– Xây dựng […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger