Quản lý Kiểm toán Nội bộ

TRÁCH NHIỆM– Thực hiện và kiểm soát toàn bộ chu trình kiểm toán bao gồm quản lý rủi ro và quản lý kiểm soát đối với hiệu quả hoạt động, độ tin cậy tài chính và tuân thủ tất cả các chỉ thị và quy định hiện hành;– Xác định phạm vi kiểm toán nội […]

Giám đốc nghiên cứu thị trường người tiêu dùng

TRÁCH NHIỆM– Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các chương trình, hoạt động nghiên cứu người tiêu dùng, thị trường theo quy định, tiêu chuẩn của công ty nhằm đưa ra định hướng phát triển sản phẩm, kênh phân phối ngắn hạn và dài hạn của nhãn hàng và công ty– Xây dựng […]

Kỹ sư Kỹ thuật

Nội dung công việc: – Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ cho khách hàng cần sử dụng hơi, lắp đặt thiết bị nồi hơi công nghiệp.– Báo giá, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật.– Theo dõi tiến độ lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật cho Phòng kỹ thuật.– Theo dõi dự án, sản lượng […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger