BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

business-development-executive

Nesso (1 thành viên của L&A Holdings), đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Business Development Executive

ODOO DEVELOPER

odoo-developer

L&A đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam, đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Odoo Developer

HRBP Executive (C&B)

hrbp-executive

L&A đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí HRBP Executive (C&B).

Telesale

L&A tuyển dụng vị trí Telesale mảng công nghệ nhân sự.

Business Development Manager

L&A đang tìm kiếm ứng viên tài năng mảng kinh doanh cho vị trí Sale / Business Development Manager.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger