Từ ngày 1/12/2018, sẽ bắt đầu thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 1/12/2018, sẽ bắt đầu thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất, lộ trình đến năm 2022 mới bắt đầu thực hiện. Hai giai đoạn Từ ngày 1/12/2018, Nghị định […]

Đang thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chị Nguyễn Thị An Thu (Email: Anthunguyen***@gmail.com) thắc mắc: “Có phải khi xin được việc (ký hợp đồng thử việc) thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?”. Vấn đề được giải đáp như sau: Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ […]

15 khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH từ 01/01/2019

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng nên tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Về khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH sẽ tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành. […]

Quy định mới về chế độ thai sản năm 2018

Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như sau: 1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 2. Tăng trợ cấp một lần khi sinh […]

4 yếu tố quan trọng trong tư vấn tiền lương

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương

Tiền lương là một trong những yếu tố quyết định một nhân viên có gắn bó dài lâu cùng doanh nghiệp hay không. Vì thế để có mức lương phù hợp với kỳ vọng của nhân viên và không vượt quá ngân sách, doanh nghiệp nên cân nhắc 4 yếu tố sau. 1. Quy định […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger