Kiến thức nhân sự

Thái độ

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le&Associates Đôi khi trong đội ngũ nhân viên đang làm việc có một vài người,

Xem thêm
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger