Blog nhân sự

[Bản tin luật] Dự kiến cải cách tiền lương có thể thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 01/7/2024 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với mức hiện hành, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc khu vực Công: Theo Nghị quyết Quốc hội số 104/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023, nhằm thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước), đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, thì từ ngày 01/7/2024: “Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,…) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước”. Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, thay vào đó sẽ thiết kết lại cơ cấu tiền lương mới dựa trên mức lương cơ bản, mức lương cơ bản sẽ được xây dựng bằng số tiền cụ thể trong toàn bộ bảng lương mới của công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo). 

Đối với người lao động thuộc khu vực doanh nghiệp: Như trang Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, “Bộ Nội vụ vừa thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm nay vào ngày 1-7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước. Thêm vào đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH rà soát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động”. Đồng thời, trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng 2024, theo đó mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024, dự kiến tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%), cụ thể: 

  • Vùng I: 4,96 triệu đồng/tháng 
  • Vùng II: 4,41 triệu đồng/tháng 
  • Vùng III: 3,86 triệu đồng/tháng 
  • Vùng IV: 3,45 triệu đồng/tháng 

Như vậy từ giữa năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của cán bộ, công chức thuộc khu vực công và Người Lao động thuộc khu vực doanh nghiệp trên toàn quốc cũng sẽ tăng lên. 

thong-tin-quan-trong-ve-muc-dieu-chinh-chinh-sach-luong

Dưới đây là những thông tin quan trọng mà doanh nghiệp và người lao động cần nắm rõ về mức điều chỉnh chính sách tiền lương mới theo đề xuất. 

1. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 

Khi mức lương tối thiểu vùng tăng, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Theo quy định tại Luật Việc làm 2013 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, mức đóng tối đa sẽ có sự khác biệt giữa khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp. 

Muc-dong-bao-hiem-that-nghiep-toi-da

Đối với người lao động thuộc khu vực Nhà nước: Mức đóng tối đa sẽ bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở. 

Đối với người lao động thuộc khu vực doanh nghiệp: Mức đóng tối đa sẽ bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng. Như vậy, dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa đối với từng vùng như sau: 

  • Vùng I: 99,2 triệu đồng/tháng 
  • Vùng II: 88,2 triệu đồng/tháng 
  • Vùng III: 77,2 triệu đồng/tháng 
  • Vùng IV: 69 triệu đồng/tháng 

2. Cách tính mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Mức lương, các khoản phụ cấp lương, các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. 

Riêng đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán, thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. 

3. Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.  

Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm. 

4. Thời gian áp dụng 

Thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

>>> Xem thêm: Legal News: Bản tin luật tháng 3 của L&A 

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger