IT Business Analyst

Tiếp nhận yêu cầu phát triển công nghệ từ các đơn vị nghiệp vụ và phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu.

Nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ và tư vấn nghiệp vụ nhanh các phương án sơ bộ.

Trao đổi và thu thập thông tin chi tiết yêu cầu từ các phòng ban, Phân tích và viết tài liệu yêu cầu người
dùng (URD), tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) để triển khai dự án hoặc hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

Kỹ sư kỹ thuật

TRÁCH NHIỆM – Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu sử dụng hơi, lắp đặt thiết bị nồi hơi công nghiệp.– Lập báo giá, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật.– Theo dõi tiến độ cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ phận kỹ thuật.– Giám sát dự án, sản […]

Phó giám đốc ô tô

TRÁCH NHIỆM* Công ty sẽ hỗ trợ chỗ ở, ăn trưa, tối khi làm việc tại Tỉnh Bình Thuận.+ Quản trị kinh doanh:– Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh showroom ô tô định kỳ theo chỉ tiêu chiến lược công ty giao.– Điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi của thị […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger